Home » Izolace THERMODACH

Izolace THERMODACH

THERMODACH – originální víceúčelová izolace pro Vaši střechu 

THERMO Klasik
 a Plus /vyráběné ze šedého polystyrenu NEOPOR/ jsou desky tvarované z pěnového polystyrenu určené pro přímou pokládku na běžné střešní latě šikmých střech pod těžkou pálenou nebo betonovou krytinu. Dílce jsou vhodné pro střechy od pravidelného sklonu 15 st. Tvoří skladbu jednoplášťové (teplé) střechy.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

obr. 3


THERMO TETTO jsou velké desky vyráběné ze šedého polystyrenu NEOPORu, universální integrovaná izolace vně krovu šikmých střech, určená pro dvouplášťové skladby s větráním spodního líce krytiny, je vhodná pro všechny typy krytin.
TETTO

THERMO plní funkci:
– tepelné izolace se součinitelem prostupu tepla UN= 0,26 až  0,10 W/(m2.K) 
– zvukové izolace s min. indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw= 47 dB
– pojistné hydro-izolace – soustavou kanálků, žlábků, zámků a labyrintů se odvádí kondenzovaná a pod krytinu zateklá srážková voda po povrchu hydrofobního polystyrenu ke spodním okrajům střechy a do střešních žlabů
– zábrany zafoukání chladu a nečistot do prostoru podkroví – dokonalá konstrukce těšnění dílců mezi sebou