Home » O střeše a zateplení

O střeše a zateplení

NADKROKEVNÍ  IZOLACE  THERMODACH

PLNÍ FUNKCE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ A POJISTNÉ HYDRO IZOLACE

Technologie THERMODACH je bezpochyby nejvyspělejší nadkrokevní izolační systém. Na trhu v ČR je od roku 1994 pod obchodním označením THERMO, vznikla v Německu v roce 1968 a od té doby se stále vyvíjí a zdokonaluje. Všechny tři typy – THERMO Plus, Klasik i TETTO plní na střeše funkce tepelné, zvukové a pojistné hydro izolace. Dílce jsou vypěňované ve speciálních formách, což umožňuje optimální vytvarování, umístění kanálků pro spolehlivý odvod zateklé vody a kondenzátu, vytvoření labyrintových těsnicích zámků atd. Vypěněním ve formě získají dílce slynutý, hydrofobní celý povrch a vysoký difúzní odpor. Tyto vlastnosti předurčují dílce k aplikaci na střeše bez dalších opatření tedy zcela bez parotěsných, difúzně otevřených apod. folií.

Výše uvedené schopnosti jsou mnohým těžko pochopitelné. Většina odborné i laické veřejnosti je zatížena poučkami o nutnosti ochránit izolant od interiérové vlhkosti „parozábranou“ a z vnější strany proniklou vlhkost vysušit a současně izolant chránit před zateklými srážkami. Protože to vše při aplikaci technologie THERMO odpadá, je tato technologie velmi vhodná nejen pro novostavby, ale pro opravy a rekonstrukce vč. dodatečného zateplení obývaných prostor.

Vady střech se projevují zatékáním, vysokou teplotou, resp. chladem v obytném podkroví, které v zimním období nelze vytopit a v létě pro vysoké teploty nelze obývat. Příčin může být hodně. Počínaje dožitou pojistnou hydroizolací (obr. 1), špatně provedenou tepelnou izolací (obr. 2) nebo její nedostatečnou tloušťku a řadou dalších faktorů.

Z vnitřní strany, z obývaného podkroví, se opravy uvedených problémů řeší za cenu demolice obytných prostor. S použitím technologie THERMO je oprava jednoduchá. Vše probíhá z venkovní strany a zpravidla jedním pracovním postupem. Pouze jednoduchým přeložením střechy a přidáním dílců THERMO na stávající laťování (obr. 3). Při tom lze také event. vyměnit dožitou krytinu (obr. 4) za tašky stejné rozteče nebo za jiný druh krytiny (obr. 5 a 6).

Obytné podkroví a pojistná hydroizolace na bázi polystyrenu

Šikmá střecha s obytnými podkrovními prostorami musí být vodotěsná. Stoprocentně odolná proti pronikání všech typů atmosférických srážek.

Střešní krytina skládaná z pálených nebo betonových maloformátových dílců splňuje hydroizolační funkci při běžných dešťových srážkách. Přívalové deště, se silným větrem a padání prachového sněhu doprovázené větrem, skládané krytiny nezachytí v plném rozsahu. V uvedených případech a k ochraně proti kondenzátu, který vzniká na spodním líci krytiny, je funkce pojistné hydroizolace nezastupitelná. Ta je často tvořena samostatnou vrstvou z různých typů folií anebo integrovaná s tepelnou izolací.

Mnoho střech s obytným podkrovím je z minulosti vybudováno bez jakékoliv pojistné hydroizolační vrstvy anebo tato vrstva není funkční. To platí o některých starších nebo nevhodných typech folií, které zejména vlivem teplotní zátěže pod taškami zcela nebo částečně degradovaly a přisuzovanou funkci již neplní.

Dodatečná instalace nové folie pojistné hydroizolaceznamená značný zásah do střechy, který se musí provádět po větších částech plochy. Vyvolává to riziko zatečení a znehodnocení vybudovaného podkrovního bydlení.

Postup prací je náročný od sejmutí krytiny, odstranění stávajícího laťování, bezchybné položení vhodné pojistné hydroizolace, následuje nové dvojité laťování a pokládka krytiny.

Existuje ještě jeden způsob zajištění spolehlivé funkcepojistné  tepelné hydroizolace, vyznačující se jednoduchou a rychlou instalací  na stávající konstrukce střešního pláště.

Veškeré práce probíhají z vnější strany střechy, zcela bez zásahů do:
– interiéru podkrovního bydlení
– klempířské prvky střechy je třeba upravit
– usazení střešních oken (nutno zvednout na novou výšku)

Krov jako ozdoba interiéru

 Podkrovní prostory mají své zvláštní kouzlo. Bydlení pod šikmými stěnami vyzývá k tomu, aby se k řešení interiéru využila krása konstrukce krovu. Provzdušnit, opticky zvětšit prostor a navrhnout výjimečný interiér.

Podmínkou pro přiznání krovu v interiéru bez navýšení spotřeby dřeva je použít nadkrokevní izolaci. Dlouhodobě ověřená je víceúčelová nadkrokevní izolace technologieThermodach. Lehké a kompaktní dílce izolace THERMO, jsou důmyslně tvarované desky opatřené soustavou kanálků a labyrintových těsnění. Nad krovem, pod krytinou, plní funkce pojistné hydro, tepelné a zvukové izolace. Tvoří vrstvu, která beze zbytku plní požadavky na dokonalý střešní plášť.
S technologií THERMO je střecha připravená pro následné pokrytí všemi běžnými typy krytin – lehké i těžké. Přiznaná konstrukce krovu nabízí řešení otevřením celého prostoru. Vznikne úžasně zajímavý interiér připomínající chrámovou loď. Použitím přírodního materiálu – dřeva, v interiéru získá uživatel jedinečný životně – biologický efekt. Dřevo není nikdy studené, voní a dlouhodobě uvolňuje přírodní aromatické silice, které mají přirozenou dezinfekční schopnost, aniž by byly alergizující. V interiéru s dominancí dřeva jsou také vlhkostní poměry vždy vyvážené, což má prokazatelně pozitivní vliv na lidskou psychiku.