Home » O střeše a zateplení » Pojistná hydroizolace

Pojistná hydroizolace

Obytné podkroví a pojistná hydroizolace na bázi polystyrenu

Šikmá střecha s obytnými podkrovními prostorami musí být vodotěsná. Stoprocentně odolná proti pronikání všech typů atmosférických srážek.

Střešní krytina skládaná z pálených nebo betonových maloformátových dílců splňuje hydroizolační funkci při běžných dešťových srážkách. Přívalové deště, se silným větrem a padání prachového sněhu doprovázené větrem, skládané krytiny nezachytí v plném rozsahu. https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/pojistna-hydroizolace/ https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/pojistna-hydroizolace/ https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/pojistna-hydroizolace/V uvedených případech a k ochraně proti kondenzátu, který vzniká na spodním líci krytiny, je funkce pojistné hydroizolace nezastupitelná. Ta je často tvořena samostatnou vrstvou z různých typů folií anebo integrovaná s tepelnou izolací.

Mnoho střech s obytným podkrovím je z minulosti vybudováno bez jakékoliv pojistné hydroizolační vrstvy anebo tato vrstva není funkční. To platí o některých starších nebo nevhodných typech folií, které zejména vlivem teplotní zátěže pod taškami zcela nebo částečně degradovaly a přisuzovanou funkci již neplní.

Dodatečná instalace nové folie pojistné hydroizolace znamená značný zásah do střechy, který se musí provádět po větších částech plochy. Vyvolává to riziko zatečení a znehodnocení vybudovaného podkrovního bydlení.

Postup prací je náročný od sejmutí krytiny, odstranění stávajícího laťování, bezchybné položení vhodné pojistné hydroizolace, následuje nové dvojité laťování a pokládka krytiny.

Existuje ještě jeden způsob zajištění spolehlivé funkce pojistné  tepelné hydroizolace, vyznačující se jednoduchou a rychlou instalací  na stávající konstrukce střešního pláště.

Veškeré práce probíhají z vnější strany střechy, zcela bez zásahů do:
– interiéru podkrovního bydlení
– klempířské prvky střechy je třeba upravit
– usazení střešních oken (nutno zvednout na novou výšku)