Home » Zelená úsporám

Zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám zařadila THERMO do SVT pod čísly 660 a 2758

 

Úspěšný dotační program Zelená úsporám byl znovu spuštěn, a to pod názvem Nová zelená úsporám. Program je určený pro vlastníky soukromých a veřejných budov, a je plánován na roky 2013-2020. Zpočátku bude program přednostně určen pro rekonstrukce rodinných domů. Zateplete svůj dům, vyměňte okna a využijte možnost podpory od státu. Ušetříte tak velké prostředky na vytápění a zhodnotíte svoji nemovitost. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude se podporovat i příprava projektové dokumentace. Nejvíce bude podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov, ale část peněz je určena i novostavbám nízkoenergetických domů. Zdarma provedeme vstupní konzultaci, vypracujeme předběžnou kalkulaci výše investic a posoudíme, zda reálně můžete dosáhnout na dotační příspěvek.

 • A – Snižování energetické náročnosti
 • B – Výstavba budov
 • C – Efektivní využití zdrojů energie
   • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
   • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
   • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
 • D – Podpora zpracování dokumentace


Snížení energetické náročnosti rodinného domu

Podpora staveb pro rodinné bydlení bude rozdělena do tří hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu. Sledovat se bude

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA),
 • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
 • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem),
 • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1,
 • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

Hladina

Míra podpory

Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností

1 25 % 40 % 70 kWh/m2 rok ne
2 35 % 50 % 55 kWh/m2 rok ne
3 50 % 60 % 35 kWh/m2 rok ano

Ve všech hladinách bude sledována hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (W/K.m2) ve vztahu k požadované hodnotě.


Kombinace podpor pro rodinný dům

Současný stav návrhu programu Nová Zelená úsporám předpokládá pro rodinné domy tyto možné kombinace podpor:

Oblasti

Kombinace podpor

A + D Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 (+ D) Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C3 (+ D) Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
A + C1 + C3 (+ D) Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + D Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2 + C3 (+ D) Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C3 + D Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti
B Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována)


Kdo může požádat o dotaci

 • fyzické a právnické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů
 • bytová družstva a společenství vlastníků
 • obce a města, včetně jejich příspěvkových organizací
 • školy, školky, nezisková kulturní a podobná zařízení
 • nemocnice, léčebny, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou
 • neziskové společnosti, církve a náboženské společnosti


Na co je možné žádat dotaci

Podporovány budou všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov:

 • zateplení fasád
 • výměna okenních a dveřních výplní
 • zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím
 • zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
 • novostavby domů v pasivním energetickém standardu


Časový harmonogram Zelená úsporám II

Termín

Činnosti

leden – únor 2013 vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
březen 2013 vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
srpen 2013 zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
podzim 2013 administrace žádostí v rámci první výzvy
podzim 2013 první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
2014 vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
2015 realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby