Home » O střeše a zateplení » Nadkrovní izolace Thermodach

Nadkrovní izolace Thermodach

NADKROKEVNÍ  IZOLACE  THERMODACH

PLNÍ FUNKCE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ A POJISTNÉ HYDRO IZOLACE

Technologie THERMODACH je bezpochyby nejvyspělejší nadkrokevní izolační systém. Na trhu v ČR je od roku 1994 pod obchodním označením THERMO, vznikla v Německu v roce 1968 a od té doby se stále vyvíjí a zdokonaluje. Všechny tři typy – THERMO Plus, Klasik i TETTO plní na střeše funkce tepelné, zvukové a pojistné hydro izolace. Dílce jsou vypěňované ve speciálních formách, což umožňuje optimální vytvarování, umístění kanálků pro spolehlivý odvod zateklé vody a kondenzátu, vytvoření labyrintových těsnicích zámků atd. Vypěněním ve formě získají dílce slynutý, hydrofobní celý povrch a vysoký difúzní odpor. Tyto vlastnosti předurčují dílce k aplikaci na střeše bez dalších opatření tedy zcela bez parotěsných, difúzně otevřených apod. folií.

Výše uvedené schopnosti jsou mnohým těžko pochopitelné. Většina odborné i laické veřejnosti je zatížena poučkami o nutnosti ochránit izolant od interiérové vlhkosti „parozábranou“ a z vnější strany proniklou vlhkost vysušit a současně izolant chránit před zateklými srážkami. Protože to vše při aplikaci technologie THERMO odpadá, je tato technologie velmi vhodná nejen pro novostavby, ale pro opravy a rekonstrukce vč. dodatečného zateplení obývaných prostor.

Vady střech se projevují zatékáním, vysokou teplotou, resp. chladem v obytném podkroví, které v zimním období nelze vytopit a v létě pro vysoké teploty nelze obývat. Příčin může být hodně. Počínaje dožitou pojistnou hydroizolací (obr. 1), špatně provedenou tepelnou izolací (obr. 2) nebo její nedostatečnou tloušťku a řadou dalších faktorů.

Z vnitřní strany, z obývaného podkroví, se opravy uvedených problémů řeší za cenu demolice obytných prostor. S použitím technologie THERMO je oprava jednoduchá. Vše probíhá z venkovní strany a zpravidla jedním pracovním postupem. Pouze jednoduchým přeložením střechy a přidáním dílců THERMO na stávající laťování (obr. 3). Při tom lze také event. vyměnit dožitou krytinu (obr. https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/nadkrovni-izolace-thermodach/ https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/nadkrovni-izolace-thermodach/ https://www.thermodach.cz/o-strese-a-zatepleni/nadkrovni-izolace-thermodach/4) za tašky stejné rozteče nebo za jiný druh krytiny (obr. 5 a 6).