Home » Naše služby

Naše služby

THERMODACH – originální víceúčelová izolace pro Vaši střechu 

THERMO Klasik
 a Plus jsou desky tvarované z pěnového polystyrenu určené pro přímou pokládku na běžné střešní latě šikmých střech pod těžkou pálenou nebo betonovou krytinu. Dílce jsou vhodné pro střechy od pravidelného sklonu 15 st. Tvoří skladbu jednoplášťové (teplé) střechy.

THERMO TETTO jsou velké desky vyráběné ze šedého polystyrenu NEOPORu, universální integrovaná izolace vně krovu šikmých střech, určená pro dvouplášťové skladby s větráním spodního líce krytiny, je vhodná pro všechny typy krytin.

THERMO plní funkci:
– tepelné izolace se součinitelem prostupu tepla UN= 0,26 až  0,10 W/(m2.K) 
– zvukové izolace s min. indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw= 47 dB
– pojistné hydro-izolace – soustavou kanálků, žlábků, zámků a labyrintů se odvádí kondenzovaná a pod krytinu zateklá srážková voda po povrchu hydrofobního polystyrenu ke spodním okrajům střechy a do střešních žlabů
– zábrany zafoukání chladu a nečistot do prostoru podkroví – dokonalá konstrukce těšnění dílců mezi sebou