Home » Technologie Thermodach – stručně a jasně

Technologie Thermodach – stručně a jasně

Technologie THERMODACH je bezpochyby nejvyspělejší nadkrokevní izolační systém. Vznikl v Německu v roce 1968 a od té doby se stále vyvíjí a zdokonaluje. Na střeše plní funkci tepelné, zvukové a pojistné hydroizolace. Dílce jsou vyráběny z pěnového polystyrenu poslední generace, který má pro uvedené funkce ve střeše velmi vhodné vlastnosti.

Dílce jsou vypěňované ve speciálních formách, což umožňuje určit jejich optimální tvar, vytvoření kanálků pro spolehlivý odvod zateklé vody a kondenzátu, labyrintových zámků atd. Vypěněním ve formě získají dílce slynutý, hydrofobní celý povrch a vysoký difúzní odpor. Tyto převratné vlastnosti umožňují aplikovat dílce na střeše bez dalších opatření tedy úplně bez běžně používaných parotěsných a difúzně otevřených folií.

Vysoký difúzní odpor dílců, v řádu µ ≤ 80, a absence parobrzdy umožňují vyrovnání parciálního tlaku vlhkosti v interiéru s okamžitými hodnotami tlaku exteriéru. K vyrovnání dochází difúzí v zámcích dílců. V místech, kde lze očekávat výskyt kondenzátu jsou kanálky mezi dílci vzájemně propojené, které odvedou vodu k okraji střechy. Konec bydlení v igelitovém pytli.

Výše uvedené vlastnosti jsou mnohým těžko pochopitelné. https://www.thermodach.cz/technologie-thermodach-strucne-jasne/ https://www.thermodach.cz/technologie-thermodach-strucne-jasne/ https://www.thermodach.cz/technologie-thermodach-strucne-jasne/Většina odborné i laické veřejnosti je zatížena poučkami o nutnosti ochránit izolant od interiérové vlhkosti „parozábranou“ a z vnější strany, parobrzdou proniklou vlhkost, vysušit a současně izolant chránit před zateklými srážkami.

To vše odpadá při aplikaci technologie THERMO. V některých konkrétních případech, zejména při použití pohledových palubek a přiznaném krovu, se na záklop pokládá pojistná kontaktní, difúzně otevřená pojistná hydroizolace. Taková folie slouží po dobu montáže k vyloučení vlivu počasí na pohledový krov a záklop. Volba difúzně otevřené folie je důležitá z hlediska možnosti přirozeného odchodu interiérové vlhkosti.

TETTO